Uppdatedia

Rösta

Istället för att hamna i läget att behöva säga upp eller varsla personer för deras kunskaper inte längre matchar ditt företags behov kan ni mota problemet på tidigt stadium genom att vidareutbilda din personal. Vi erbjuder en analys för ert företag där kompetens analyseras och vi hjälper er göra nödvändiga insatser för att säkra upp inför framtiden.

Dela

Problembeskrivning

Ibland uppstår problemet att en be ntlig kompetens hos företag inte längre behövs. Detta ställer arbetsgivaren inför ett dilemma om att varsla individen, vilket ofta upplevs svårt.

Lösning

Ett erbjudande för analys av kompetens hos företag för att proaktivt se vilka kompetenser som i framtiden kommer behöva utvecklas. Detta möjliggör att se behovet innan problemet upp- står för att redan då kunna utbilda kompetensen utefter behovet. Denna utbildning kan erbjudas av Arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Små och medelstora företag som genomgår utveckling.