Styrelsekandidater

Rösta

Att hitta och våga ta in extern kompetens i styrelsen är inte enkelt. Vår idé är att i samverkan med andra relevanta aktörer kunna tillhandahålla en speciell kandidatpool för styrelsekompetens. Här kan du som företag lättare hitta passande personer med rätt erfarenhet att ta in i er styrelse eller advisory board för att ni ska kunna utvecklas och växa.

Dela

Problembeskrivning

Att nna och våga ta in extern kompetens i styrelsen är ett stort beslut och det utgör även en utmaning att nna rätt. Men likväl som det är en utmaning kan tillförsel av extern kunskap och er- farenhet ge stort genomslag både när det gäller tillgången på kompetens och att göra strategiska val för företaget.

Lösning

Att tillsammans med externa aktörer på olika sätt främja och förenkla arbetet för företag att hitta och ta in extern kompetens i sin styrelse för att därigenom utvidga och utveckla det strategiska perspektivet och arbetet.

Målgrupp

Små och medelstora företag.