Stödguiden

Rösta

En interaktiv guide som fångar upp de unika behoven hos arbetsgivare som är intresserade av anställningsstöd och presenterar det eller de stöd som passar bäst.

Dela

Problembeskrivning

Det finns många ekonomiska stöd och insatser som arbetsförmedlingen kan ge arbetsgivare, men det kan vara svårt att veta vilket stöd som passar ens behov. Det dyker också ofta upp frågor kring vilka personer som stöden är fram- tagna för samt vilka krav som ställs på arbetsgivare.

Lösning

Man fyller i sina unika behov och stödguiden matchar det direkt till det stöd eller den insats som passar bäst. Man kan på detta vis låta stödguiden hålla reda på alla krav och villkor medan man som arbetsgivare kan fokusera på den kompetens man eftersöker.

Målgrupp

Arbetsgivare som vill rekrytera med hjälp av våra anställningsstöd.