Ställa urvalsfrågor till kandidater

Rösta

Arbetsgivare får större chans att hitta rätt kompetens genom att kunna ställa urvalsfrågor till kandidaterna.

Dela

Problembeskrivning

Arbetsgivare tycker ofta att det viktigaste i rekryteringen att hitta rätt person. Att läsa personligt brev och CV kanske inte alltid ger den hela bilden av kandidatens kompetens.

Lösning

Arbetsgivare ges möjlighet att i samband med rekryteringen ställa urvalsfrågor till kandidaterna. Dessa frågor ska gärna fånga personliga egenskaper för att synliggöra hela kompetensen och vara tydliga exempel från branschen.

Ett exempel på en sådan fråga skulle kunna vara:

“Om en kund kommer och klagar på frukten du sålt” gör du:…

Målgrupp

Arbetsgivare med stor vikt på de personliga egenskaper hos kandidaten