Samanalys

Rösta

Innan Arbetsförmedlingen tar beslut om lönebidrag för att anställa en person med funktionsnedsättning, så analyserar en arbetsförmedlare den arbetssökandes arbetsförmåga och arbetsplatsen. Nu gör vi det möjligt för arbetsgivare och arbetssökande att tillsammans påbörja arbetsanalysen via vår e-tjänst, när det passar dem.

Dela

Problembeskrivning

Idag tycker många att handläggningen för lönebidrag är för lång. När arbetsförmedlaren startar arbetsanalysen upplever flera arbetssökande och arbetsgivare att de redan har hanterat frågorna. Det kan också vara svårt att förstå varför lönebidraget hamnar på en viss nivå.

Lösning

Arbetsgivare och arbetssökande som vill deltar aktivt i arbetsanalysen, som kan påbörjas när som helst. Här kan till exempel enkla videoklipp på arbetsplatsen laddas upp. Bedömningsgrunden för arbetsförmedlingens specialister är samma som tidigare. Skillnaden nu är snabbare handläggning och ökad förståelse för alla parter och för besluten

Målgrupp

Arbetsgivare, Arbetssökande och Handläggare.