Projektteam

Rösta

Vår idé är en sorts kandidatbank där du söker på idé och mindset i första hand. Du hittar olika individer som tillsammans kan bilda projektteam kring det området du vill utveckla. Härifrån nns möjlighet för företag att rekrytera rätt kompetens och för individer att hitta likasinnade för att starta eget med.

Dela

Problembeskrivning

Idag har arbetsförmedlingen arbetssökande och arbetsgivare som kundfokus, men inte ”arbetsskapare”. Det saknas en tydlig ingång för individer att hitta andra likasinnade individer att bilda en Startup med.

Lösning

Öppna för individuell BankID inloggning på ”Skapa arbete” (nuvaran- de ”Arbetsgivare”) där enskilda individer kan fylla i intresseområden och erfarenheter. Utöver dagens funktionalitet kan vi också föreslå ”Skapa Projektteam” eller ”Ansöka till Projektteam”. Om Projekt- teamet inte tas upp av ett företag har Projektteamen också möjlig- heten att gå vidare som en egen Startup.