Praktikchansen

Rösta

Ger arbetssökanden möjlighet att under en begränsad period praktisera på flera arbetsplatser.

Dela

Problembeskrivning

Under en praktikperiod bildar sig både arbetsgivare och sökande en uppfattning som kan skilja sig från första mötet under intervjun. Det finns förväntningar på arbetsplatsen och den sökande som inte alltid stämmer överens när praktiken är igång. Arbetsgivaren kan då känna att det är svårt att avsluta praktikperioden och praktikanten kan i sin tur hamna i en beroendeställning gentemot Arbetsförmedlingen och inte våga tacka nej till fortsättning.

Lösning

Genom att ge sökande möjligheten att prova på olika arbetsplatser och arbetsuppgifter och samtidigt ge arbetsgivare möjlighet att välja bland flera kandidater, ökar sannolikheten till en anställning som håller över tid. Sökande kan upptäcka nya egenskaper hos sig själv och blir säkrare på vilket jobb som kan passa. Arbetgivaren får också en klarare bild av vilken typ av profil som passar för arbetsuppgifterna och företagskulturen.

Målgrupp

Alla sökande och arbetsgivare.