Persontester

Rösta

Som mindre företag har man ofta inte kommit till den punkt att man arbetar med persontester i rekryteringsprocessen. En idé är att Arbetsförmedlingen tillhandahåller ett baspaket med enkla pålitliga tester som kan användas för rekrytering. De skulle kunna innefatta värdegrund, gruppdynamik, logik, läskunnighet och även branschspecifik kunskap.

Dela

Problembeskrivning

Arbetsgivare värderar personliga egenskaper högt hos nya anställda, men att veta hur den sökande passar ihop med kollegorna, om de delar företagets värdegrund samt har viss behövd kapacitet kan vara utmanande.

Lösning

Ett testpaket tillgängliggörs för det mindre företaget där kandi- dater kan prövas på områden som gruppdynamik, värdegrund samt till viss del kapacitet i samband med urvalsprocessen. Detta ger det mindre företaget möjlighet att ta bättre beslut och ge bättre förutsättningar för en lyckad matchning till företaget och dess kultur.

Målgrupp

Småföretag.