Omvärldsrapporten

Rösta

Det är svårt att ta långsiktiga beslut utan att ha hela bilden klar för sig. Omvärldsrapporten gör information och prognoser om just din bransch enkel och överskådlig genom visualiseringar, grafer och statistik. Själva datan samlas kontinuerligt in från ertalet kvalificerade källor och presenteras för dig och hjälper dig göra informerade omvärldsanalyser.

Dela

Problembeskrivning

Att kunna göra informerade beslut är svårt om informationen är svårtillgänglig. Det nns ofta relevant statistik som företag inte ser eller som presenteras på ett otillgängligt sätt men som behövs för att göra en utökad omvärldsanalys vilken sträcker sig utöver det direkt lokala.

Lösning

Ett digitalt verktyg som visualiserar statistik och prognoser för företagets speci ka bransch och område för att hjälpa företag med sin omvärldsanalys.

Målgrupp

Små och medelstora företag.