Nivåmodell för våra tjänster

Rösta

Få en tydlig översikt av vårt erbjudande till arbetsgivare genom att få de presenterade i nivåer eller ”paket”. Syftet med detta är att du lättare ska se värdet i våra olika tjänster och snabbare komma igång med att rekrytera med vår hjälp.

Dela

Problembeskrivning

Vi har en rad tjänster och stöd men som upptagen arbetsgivare kan det vara svårt att sätta sig in i vårt erbjudande och att komma igång med att använda våra tjänster. Man kan till exempel vara osäker på hur mycket tid det kräver och om det ger något. Varför finns inget ”prova-på-paket” eller dylikt?

Lösning

Våra tjänster delas in i olika lättförståeliga paket som riktar sig till olika typer av företag. Grundpaketet innehåller de tjänster som små företag behöver för att komma igång och känna sig trygga i sin rekrytering tillsammans med Arbetsförmedlingen. För de som har utvecklat sitt rekryteringsarbete har vi mer avancerade paket som ”premium” där vi adderar ett antal tjänster till grundpaketet. Våra största kunder är aktuella för ”platinum” där vi serverar företagsanpassade lösningar.

Målgrupp

Alla som är nyfikna på våra tjänster men inte känner sig pålästa om vad vi kan erbjuda.