Mångfaldsdetektiven

Rösta

Kvalitetssäkra din annons, dina intervjufrågor eller din företagspresentation så att de inte i onödan exkluderar vissa grupper.

Dela

Problembeskrivning

Det är lätt att av misstag råka uttrycka sig exkluderande eller till och med diskriminerande när man skriver annonser eller ska genomföra en anställningsintervju.

Lösning

Johan söker sjuksköterskor till sin avdelning på Växjö Lasarett. När han skrivit klart sin annons plingar mångfaldsdetektiven till och uttrycket ”ha is i magen” markeras i texten. Detektiven rekommenderar Johan att istället använda ”ta det lugnt”, eftersom metaforer kan vara svåra att tolka. Mångfaldsdetektiven har ett öppet API, ett datagränssnitt som andra aktörer kan använda och inkludera i sina digitala produkter eller tjänster.

Målgrupp

Alla arbetsgivare som vill ta sitt mångfaldsarbete till en ny nivå och granska sin kommunikation.