Få uppdaterade kandidatlistor i realtid

Rösta

SKILLMARK vill hjälpa arbetsgivare att slippa höra av sig till kandidater som inte längre är tillgängliga genom uppdaterade kandidatlistor.

Dela

Problembeskrivning

När en företagare är redo att anställa och börjar kontakta intressanta kandidater från sin bunt med CV:n har flera av kandidaterna kanske redan fått ett annat jobb. I vissa fall finns det exempel där över hälften av kandidaterna inte längre var tillgängliga. Arbetsförmedlingen kan inte garantera arbetsgivaren att de som söker arbete vid ett tillfälle inte fått en annan tjänst under rekryteringsprocessen. Detta skapar onödig friktion på arbetsmarknaden som skulle kunna förebyggas.

Lösning

Genom att skicka ett mail till alla kandidater med en uppmaning att skriva upp sig på en aktiv kandidatlista inom 72 timmar, ett så kallat ”window of opportunity”, kan man snabbt få en relevant lista. Mailet vidarebefodras sedan automatiskt till arbetsgivarna en gång/vecka och ger dem en överblick över vilka kandidater som fortfarande är tillgängliga.

Med hjälp av tidsbegränsningen till kandidaterna och de automatiska uppdateringarna varje vecka elimineras på så sätt flaskhalsarna kring frågan om kandidaternas tillgänglighet.

Målgrupp

Arbetsgivare som vill bara se tillgängliga kandidater