Lajva kompetenser

Rösta

Genom att låta kandidaten agera i en miljö så lik arbetet som möjligt under rekryteringsprocessen blir det lättare att hitta rätt person.

Dela

Problembeskrivning

Arbetsgivare tycker ofta att det viktigaste i rekryteringen är att hitta rätt person. Att läsa personligt brev och CV kanske inte alltid ger den hela bilden av kandidatens kompetens. Inte förrän personen börjar sin anställning kan man riktigt se hur hen kommer till sin rätt i sammanhanget.

Lösning

Arbetsgivare får möjlighet att bedöma kandidaternas kompetenser och personliga egenskaper i en verklighetstrogen situation.

I en gruppövning får kandidaterna gemensamt lösa en uppgift kopplat till arbetsuppgifter inom branschen.

Efteråt resonerar gruppen kring hur det gått och vilka kompetenser som kommit fram i övningen. Arbetsgivare får en möjlighet att se hur kandidaterna agerar i grupp.

Målgrupp

Arbetsgivare med stor vikt på personliga egenskaper.