Kompetenskartläggning

Rösta

Ett digitalt, enkelt och levande verktyg som hjälper dig att visualisera vilka kompetenser som nns inom din organisation idag, att se hur dessa kan utvecklas, vilka kompetenser som ni saknar samt att pussla ihop rätt team för att kunna vara konkurrenskraftigt. Ungefär som en hälsocheck för att ditt företag är rustat för framtiden.

Dela

Problembeskrivning

När det gäller att få tillväxt i företaget, skapa ett vinnande team och arbeta mot att nå uppsatta mål som verksamheten har är det avgörande att man kan identi era och sätta ihop rätt bemanning för att kunna uppnå dessa. Att identi era be ntliga kompetenser, se vilka behov som nns av framtida kompetens och täcka gapet är ofta svårt att överblicka. Ofta leder även detta till att företaget arbetar med att ”släcka bränder” kopplat till sina behov av kompetenser än att mer proaktivt kunna möta framtida behov.

Lösning

Ett digitalt verktyg som visualiserar företagets nuvarande status och en önskad framtidsvision. Tanken är att kunna ge en mer lättillgänglig bild av företagets nuvarande kompetenser och behov av kompetenser på både kort och längre sikt för att uppnå sina mål och framtidsvision. Vid behov ska även arbetsförmedlingens företagsrådgivare kunna agera stöd vid kartläggningen.

Målgrupp

Individer som arbetar med kompetensförsörjning i små och medelstora företag samt företagsrådgivare.