Jobba rätt

Rösta

För att växa som företag måste man ibland se över rollerna. Kan dina specialister fokusera och utveckla sina talanger genom att du avlastar dem i exempelvis administrativa sysslor för en ny rekryt som trivs med just sådana uppgifter? Vi vill skapa ett verktyg där man får en ordentligt översikt över alla roller och kompetenser och kan pussla ihop nya roller som förenklar för dig att kunna rekrytera arbetskraft.

Dela

Problembeskrivning

Ibland uppstår problemet att en be ntlig kompetens hos företag inte längre behövs. Detta ställer arbetsgivaren inför ett dilemma om att säga upp individen, eller flagga upp för varsel om det rör ett flertal individer, vilket ofta upplevs svårt.

Lösning

Ett erbjudande för analys av kompetens hos företag för att proaktivt se vilka kompetenser som i framtiden kommer behöva utvecklas. Detta möjliggör att se behovet innan problemet uppstår för att redan då kunna utbilda kompetensen utefter behovet. Denna utbildning kan erbjudas av Arbetsförmedlingen i samverkan med företaget.

Målgrupp

Små och medelstora företag.