Inkluderande arbetsgivare

  • Idé
  • Koncept
  • Projekt
  • Lanserad

Vi presenterar ett verktyg för att bli mer inkluderande som arbetsgivare. Det består av våra riktlinjer och nya arbetssätt för att uppnå en god nivå av mångfald på arbetsplatsen. Har man uppfyllt vissa kriterier så får man även en kvalitetsmärkning som visar att man tagit socialt ansvar.

Gilla
Dela

Problembeskrivning

Många står idag utanför arbetsmarknaden trots att de har kompetens och potential. Samtidigt finns det många företag som vill vara mer inkluderande, och dessutom förstått att mångfald stärker organisationen. Men det är svårt att veta hur man ska börja, framförallt för mindre företagare. Hur sätter man en rimlig ambitionsnivå och vad ska man jämföra med?

Lösning

Med en oberoende märkning som Arbetsförmedlingen och andra aktörer står bakom är tanken att arbetsgivare kan få en vägledning i hur de ska arbeta inkluderande. De som sedan tar ett stort socialt ansvar kan också visa upp det med hjälp av en grafisk kvalitetsstämpel eller märkning, i till exempel rekryteringssammanhang.

Målgrupp

Små och medelstora företag som vill arbeta mer med inkludering i sitt företag och i sin rekrytering.