HR Bas

Rösta

HR är ett område som mindre företag ofta inte har hunnit ta sig an. Arbetsförmedlingens idé är att ge en introduktion i HR- kunskap anpassat för mindre företag. Med grundkunskapen kan ni som företag göra bättre kravställning och därför lättare välja rätt kompetens för er.

Dela

Problembeskrivning

Det nns mycket med HR som man som småföretagare kan lära sig för att gynna sin verksamhet. Denna information är dock ofta spridd och svår att ta till sig. Det är dessutom svårt att veta vilken information som är viktigast då området är väldigt stort.

Lösning

En introduktion till HR-kunskap som ger företagare teoretiska och praktiska kunskaper inom exempelvis rekryteringsstrategi, intervjuteknik, frågeformuleringar, mångfald/diversitet samt tillgång till olika mallar. En hjälp att överbrygga kompetensbrist och osäkerhet inom HR hos mindre företag.

Målgrupp

Små och medelstora företag utan dedikerad HR-personal.