Hitta praktikanter utan mellanhänder

Rösta

Låt arbetsgivare och personer som söker praktikplatser själva hitta varandra genom en självservicetjänst.

Dela

Problembeskrivning

Idag är det omständligt och tidskrävande för arbetsgivare att hitta praktikanter då Arbetsförmedlingen förmedlar den första kontakten mellan arbetsgivare och personer som söker praktikplatser. Arbetssökande kan i sin tur själva inte ta del av de möjligheter till praktik som finns.

Lösning

En självservicetjänst där arbetsgivare och personer som söker och har rätt till praktikplatser kan hitta varandra utan Arbetsförmedlingen som mellanhand i första läget.

Arbetsförmedlingen kan istället vara med i slutet av processen och hjälpa till med praktiska detaljer.

Målgrupp

Arbetsgivare och individer som har rätt till praktikplats