Hitta personer att anställa med stöd

Rösta

Låt arbetsgivare och personer med rätt till ett anställningsstöd själva hitta varandra genom en självservicetjänst.

Dela

Problembeskrivning

Idag är det omständligt och tidskrävande då Arbetsförmedlingen förmedlar den första kontakten mellan arbetsgivare och individer med rätt till ett anställningsstöd. Som arbetsgivare så vet man inte vilka kandidater som är aktuella och som kandidat så vet man inte vilka sysselsättningsmöjligheter som finns.

Lösning

Låt företag och individer hitta varandra på egen hand för att därefter ta hjälp av Arbetsförmedlingen för att slutföra processen och säkerställa att överenskommelsen mellan de parterna går rätt till.

En självservicetjänst där arbetsgivare och personer som har rätt till ett anställningsstöd och vill ha ett jobb kan hitta varandra utan Arbetsförmedlingen som mellanhand och sedan tillsammans söker om Anställning med stöd.

Målgrupp

Arbetsgivare och individer som har rätt till ett anställningsstöd