Guide till nystartsjobb

Rösta

Anställ nyanlända och långtidsarbetslösa med ekonomiskt stöd genom en ny digital tjänst som guidar dig genom hela processen – snabbt och enkelt!

Dela

Problembeskrivning

Arbetsgivare som anställer personer med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Men att få information och koll på hur det fungerar är ofta klurigt. Ansökningsprocessen och kriterierna är svåra att förstå och leder till att det blir en hög tröskel, missförstånd och kan gå fel.

Lösning

En ny digital tjänst som är enkel, tydlig och avskalad ger arbetsgivare information om hur stödet fungerar och vad som krävs för att få det. Dessutom blir det enklare än någonsin att se hur hela processen ser ut, från start till slutdatum. På några små minuter kan arbetsgivare anmäla intresse och skicka en ansökan om att anställa med Nystartsjobb.

Målgrupp

HR och mellanchefer