Ge nyanlända en fot in!

Rösta

Är det stressigt på kontoret med många uppgifter som inte är en del av ditt (eller andras) jobb? Vi matchar dig med nyanlända som vill jobba.

Dela

Problembeskrivning

Under 2015 registrerades nästan 163 000 asylsökande i Sverige. Språk och arbete har visat sig vara de två avgörande faktorerna för framgångsrik integration, men problemet idag är att efter 8-10 år så kan 40% inte försörja sig och 20% har aldrig haft kontakt med arbetsmarknaden (Källa: SCB). Samtidigt har fler och fler företag behov av att hyra in personal på ett flexibelt och tryggt sätt för uppgifter som den ordinarie personalstyrkan inte bör fokusera på.

Lösning

Just Arrived sammanför nyanlända med svenska företag som behöver hjälp med dagliga aktiviteter. Vår digitala plattform gör det enkelt för företag att lägga upp enkla uppdrag och tjänster som sedan matchas med nyanlända som söker jobb. Genom att anlita en person genom Just Arrived, kommer du att få förstärkning i din verksamhet av validerade och kvalificerade personer. Du kommer även hjälpa till med att integrera motiverade individer som brinner för att ta steget in i det svenska samhället.

Målgrupp

Linjechefer, Mellanchefer och HR-chefer