Från bristvara till resurspool

Rösta

Utbildningar är ibland nödvändigt för att få in rätt kompetens, men det är inte alltid man själv har resurser och kan motivera att skapa en utbildning. Idén är att företag enkelt kan mata in
sina behov och direkt sondera om fler sitter på samma önskemål. Företag i samverkan kan då snabbare och enklare starta upp nya utbildningar via Arbetsförmedlingen som kan komma att ge den kompetens som eftersöks.

Dela

Problembeskrivning

Det kommer tillfällen då ett företag har ett behov av ny kompetens men själv inte har ett behov stort nog att motivera att en ny utbildning tas fram. Det kan dock nns andra företag med samma behov, men då det saknas en god möjlighet att se andra företags behov saknas möjlighet att gemensamt agera på det.

Lösning

En tjänst som låter företag registrera sitt behov av saknad kompetens för att möjliggöra omvandlande av brist till resurspool. Alltså att synliggöra och göra det enklare för företag att visa kompetenser de behöver och tillsammans med andra företag (inom en bransch eller med samma behov) kunna starta och utveckla rekryteringsutbildningar i samverkan med arbetsförmedlingen för att råda bot på bristen.

Målgrupp

Små och medelstora företag med utmanande kompetensbehov.