Det där med “personlig lämplighet”

Rösta

Gör det enkelt för arbetsgivare att få en bättre bild av deras kompetensbehov och bena ut vilka kompetenser som är extra värdefulla hos kandidater.

Dela

Problembeskrivning

Arbetsgivare skriver ofta att man “lägger stor vikt vid personlig lämplighet” i sin annons. Det kan lätt låta som klichéer eller upplevas som godtyckligt. Vad betyder egentligen att vara “flexibel” eller “driven” för just denna tjänst?

Lösning

Genom att hjälpa arbetsgivare vikta de personliga egenskapernas betydelse för tjänsten är det lättare att hitta rätt kompetensord för kravprofilen.

Så kallade mjuka kompetenser kan delas in i 5 olika dimensioner. Exempel inom området förändra/anpassa: hur viktigt är det i rollen att hantera oväntade situationer? Kandidaterna skulle kunna presenteras utifrån hur deras styrkor fördelas och du kan värdera deras kompetenser redan innan första mötet.

Målgrupp

Arbetsgivare som vill matcha på personliga egenskaper