Crowdsourcing av titlar

Rösta

Nu är det slut med gamla trötta titlar. En crowdsourcing-funktion för titlar, roller och kompetenser gör det lättare att hitta rätt genom mer relevanta jobbannonser.

Dela

Problembeskrivning

Idag har vi många fler titlar än tidigare och de fortsätter att förändras i takt med nya behov och trender på arbetsmarknaden. Det leder till svårigheter för arbetsgivare och arbetssökande att välja rätt kategorier i platsannonser och lyckas hitta varandra. Databasen med lediga arbeten blir snabbt svår att använda om titlar, roller och kompetenser inte matchar verkligheten.

Lösning

Genom att låta arbetsgivare och arbetssökande själva bidra med relevanta titlar, roller och kompetenser blir det lättare för arbetsgivare att skapa mer precisa annonser, och för arbetssökande att hitta rätt annonser för sin kompetens. Med hjälp av crowdsourcing-funktionen skapas en ständigt uppdaterad databas som blir flexibel, öppen och lärande. Det leder till att det blir lättare för både arbetsgivare och arbetssökande att hitta rätt.

Målgrupp

HR, mellanchefer och rekryterare