BRY – en relationstermometer

  • Idé
  • Koncept
  • Projekt
  • Lanserad

Ett verktyg för lärande, relationsutveckling och konflikthantering. Ta löpande tempen på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med verktyget. Arbetsförmedlingen coachar vid behov.

Gilla
Dela

Problembeskrivning

För att en anställning ska bli lyckad krävs att relationen mellan arbetsgivaren och den anställde är god och att man förstår varandra. Små slitningar kan snabbt bli större om man inte fångar upp dessa tidigt.

Lösning

Ett praktiskt verktyg där arbetsgivare och arbetstagaren kontinuerligt kan betygsätta sin relation. Få reda på vad som funkar och inte funkar så kan du lättare stärka relationen och förebygga konflikter. Arbetsförmedlingen kan vara en aktiv part i mätningen vid önskemål.

Målgrupp

Arbetsgivare som nyligen anställt en person med ett av våra stöd.