Är det värt det?

Rösta

Vid rekrytering kan det vara svårt att veta om det är mer värt att lägga tid på att utbilda kompetens, eller att spendera extra på en färdig kompetens. Detta verktyg hjälper dig räkna ut kostnaderna och att underbygga valet.

Dela

Problembeskrivning

Att utbilda ny kompetens kan vara tidskrävande, medan att anställa en redan högkompetent person kan vara dyrt. Det kan därför vara utmanande att göra ett avvägt beslut och ta ställning till vilket alternativ som är mest gynnsamt för verksamheten i längden och på kort sikt.

Lösning

Ett verktyg som hjälper dig räkna på konstnaderna för att antingen ubilda kompetens eller göra en rekrytering av färdig kompetens. Vad blir kostnaden för utbildning till behövd kompetens kontra kostnaden för eventuell lönestegring av redan be ntlig kompetens på marknaden.

Målgrupp

Små och medelstora företag med höga krav på kompetens.