Vilken idé ska vi ta vidare?

Rösta

Rösta på den idé du tycker är bäst.

Hur får vi fler arbetsgivare att anställa personer som idag står lite längre ifrån arbetsmarknaden?
Hur får vi fler arbetsgivare att använda de anställningsstöd som finns genom Arbetsförmedlingen?
Tillsammans med våra kunder har vi tagit fram dessa idéer som vi tror svarar på frågorna.

Dela

Ett verktyg för lärande, relationsutveckling och konflikthantering. Ta löpande tempen på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med verktyget. Arbetsförmedlingen coachar vid behov.

Vi presenterar ett verktyg för att bli mer inkluderande som arbetsgivare. Det består av våra riktlinjer och nya arbetssätt för att uppnå en god nivå av mångfald på arbetsplatsen. Har man uppfyllt vissa kriterier så får man även en kvalitetsmärkning som visar att man tagit socialt ansvar.

Innan Arbetsförmedlingen tar beslut om lönebidrag för att anställa en person med funktionsnedsättning, så analyserar en arbetsförmedlare den arbetssökandes arbetsförmåga och arbetsplatsen. Nu gör vi det möjligt för arbetsgivare och arbetssökande att tillsammans påbörja arbetsanalysen via vår e-tjänst, när det passar dem.

Få en tydlig översikt av vårt erbjudande till arbetsgivare genom att få de presenterade i nivåer eller ”paket”. Syftet med detta är att du lättare ska se värdet i våra olika tjänster och snabbare komma igång med att rekrytera med vår hjälp.

En interaktiv guide som fångar upp de unika behoven hos arbetsgivare som är intresserade av anställningsstöd och presenterar det eller de stöd som passar bäst.

Släpp loss en provokatör från utsidan i er verksamhet som utmanar er i hur ni jobbar med mångfalds och inkluderingsfrågor.

Från idé till guldgruva av branschstatistik

Vore det inte smart att samla massor av data från arbetsmarknaden, visualisera och öppna upp för alla? Sagt och gjort. Här är idéen som blev verklighet.

Så säger användarna

“Äntligen en samlingsplats för idéer som förenklar vardagen för arbetsgivare!” Per Clingweld – Initiativtagare, Just Arrived

“Idégenerering är ett kreativt sätt att få spännande saker att hända snabbt.” Caroline Sjöblom – Produktchef, Arbetsförmedlingen

“Kul att bidra till digital innovation i en bransch där det verkligen behövs.” Johan Hanson – CEO, Vakanta